Παραλία Θεοτόκου

 

Ενδιαφέρον προκαλεί στον επισκέ­πτη ο αρχαιολογικός χώρος Θεοτό­κου 2.5 χιλ από Κατηγιώργη, με το πολύ σημαντικό ναό της Παναγίας Θεοτόκου που γιορτάζει κάθε χρόνο της Ζωοδόχου Πηγής. Είναι χτισμέ­νος πάνω στα ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος με καταπληκτικά ψη­φιδωτά τα οποία χρήζουν προστα­σίας και συντήρησης.